Přísnější pravidla pro dohody o provedení práce nebo činností, Vláda schválila novelu zákoníku práce předloženou MPSV

Novelu zákoníku práce, kterou předložilo MPSV schválila vláda

Návrhem především dochází ke transpozici několika směrnic, novela ale přináší i další novinky nad rámec transpozice. Mezi hlavní změny patří zakotvení práce na dálku. Novinkou bude mimo jiné možnost poskytnout zaměstnancům na home office náhrady nejběžnějších nákladů formou paušálu. Takzvaným dohodářům přináší novela větší předvídatelnost práce a právo na dovolenou.

Zákoník nově stanoví pravidla pro home office. Záměrem je, aby zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení rodinného života s prací. „Práce na dálku je stále oblíbenější, proto na tento trend reagujeme a blíže upravujeme podmínky, aby byly předvídatelné. Dohoda o home office bude muset být sjednána písemně a pamatujeme také na možnost poskytovat paušální náhradu nejběžnějších nákladů zaměstnanců při práci na dálku,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Paušál za každou hodinu odpracovanou z domova bude dobrovolný, závislý na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Firmy mohou případně setrvat u současné praxe, tedy poskytování prokázaných výdajů. „Záměrem je kompenzovat těm, kdo pracují z domova, náklady za energie, teplo a vodu. Půjde o daňově uznatelnou částku,“ dodal ministr.

Zásadní věcné změny rozšiřují povinnosti zaměstnavatelů. Rozšiřuje se okruh informací, které musí zaměstnavatel písemně poskytnout zaměstnanci při vzniku pracovněprávního vztahu. Lhůta pro poskytnutí této informace se zkracuje z jednoho měsíce na 7 dní. Úpravy se týkají i „dohodářů“. Zaměstnavatel nově bude povinen rozvrhovat pracovní dobu zaměstnancům pracujícím na dohody, a to nejméně 3 dny předem, pokud se nedomluví jinak. S tím souvisí i právo na veškeré překážky v práci. „Velmi důležitou novinkou je pak dovolená, která bude náležet i zaměstnancům pracujícím na dohody. Toto právo jim vznikne ze zákona automaticky při splnění příslušných podmínek. Ty jsou podobné, jako je tomu v případě pracovního poměru,“ uvedl ministr Jurečka.

Záměrem je, aby zákoník práce zohlednil individuální potřeby osob pečujících o děti do 9 let, o své blízké anebo těhotných žen. Pokud požádají o práci z domova nebo na zkrácený úvazek, zaměstnavatel je nově povinen případné nevyhovění takové žádosti písemně odůvodnit. Novela také modernizuje doručování v pracovněprávních vztazích, a to s ohledem na postup digitalizace a potřeby praxe. Cílem je zjednodušení veškerých procesů.

Novelou zákoníku práce se především provádí transpozice evropské legislativy, konkrétně pak směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU, směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby. „Tento návrh znamená jednu z nejrozsáhlejších transpozičních novel zákoníku práce za poslední roky. Přinášíme klíčové novinky, které se týkají zaměstnavatelů i zaměstnanců,“ přiblížil ministr Jurečka. Účinnost novely bude záviset na délce legislativního procesu.

Zdroj: Státní správa

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře