Vláda schválila rozdělení financí mezi operační programy pro nové programové období 2021-2027

Vláda České republiky schválila alokace operačních programů, ze kterých budou moci čeští příjemci čerpat v programovém období 2021-2027.

Jedná se o zásadní krok, který Česko přiblíží k finalizaci jednotlivých programů a jejich vyjednávání s Evropskou komisí. První výzvy v některých programech by mohly být vyhlášeny v posledním čtvrtletí tohoto roku, většina pak v prvním pololetí 2022. Česká republika bude mít v novém programovém období k dispozici 550 miliard korun z evropských fondů na politiku soudržnosti. Další prostředky až do výše celkových 960 miliard korun bude mít ČR k dispozici z dalších evropských iniciativ.

„Čeští žadatelé budou moci z programů zajišťujících politiku soudržnosti, kam spadají operační programy jako IROP, OP Doprava a další, čerpat přibližně 550 miliard korun, což je přibližně 21 miliard euro. Jsme rádi, že co se týče celkové částky, kterou bude moci Česko využít, jsme si nepohoršili oproti předchozímu programovému období, kde byla výše alokace obdobná,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Nyní čekáme na schválení potřebné evropské legislativy, které má bohužel velké zpoždění. Jednotlivé operační programy jsou ale na pracovní úrovni ve stádiu velké připravenosti a nejbližších týdnech budou zaslány k připomínkování do Evropské komise. Současně dopracováváme Dohodu o partnerství, zastřešující strategii pro politiku soudržnosti v ČR, kterou plánuji předložit kolegům na vládě v létě tohoto roku, popsala další kroky ministryně.

Evropské fondy po roce 2020 – Priority financování – leták

Výše schválených alokací jednotlivých operačních programů1:

Alokace operacnich programu

1 Schválený návrh se nezabýval problematikou technické pomoci, a to jak v samostatném Operačním programu Technická pomoc (OP TP), tak technickou pomocí v jednotlivých operačních programech, která slouží pro zajištění fungování programu pro stránce personální a administrativní.

U dvou programů výše alokace (včetně částky určené na technickou pomoc) přímo vyplývá ze stanového objemu prostředků ze strany Evropské komise. Jedná se o OP Spravedlivé transformace zaměřený na podporu transformace uhelných regionů  (1,6 mld. EUR; 42,7 mld. Kč) a OP Rybářství (0,03 mld. EUR; 0,780 mld. Kč).

Schválený návrh rozdělení alokace vychází z Víceletého finančního rámce schváleného v prosinci 2020 Evropským parlamentem a Evropskou radou. Případné změny v alokacích operačních programů mohou ještě nastat v průběhu vyjednávání Dohody o partnerství a operačních programů s Evropskou komisí.

První výzvy spadající pod nové programové období 2021-2027 by mohly být v některých programech vyhlášeny na konci tohoto roku, většina výzev by se pak začala vyhlašovat v první polovině roku 2022.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře