Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech, Cestovní ruch, dovolená, Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo přijímání žádostí o vydání českého národního průkazu průvodce

Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo přijímání žádostí o vydání českého národního průkazu průvodce. Průkazy budou vydány do konce února tak, aby je průvodci mohli začít využívat při své činnosti od 1. 3. 2021. Ministerstvo chce tímto krokem zpřehlednit průvodcovskou činnost.

Nová právní regulace průvodcovské činnosti přináší definici průvodce cestovního ruchu, upravuje podmínky pro vydání průkazu průvodce a zavádí seznam průvodců. Činnost průvodce může nově od 1. 3. 2021 vykonávat pouze ta osoba, které byl vydán český národní průkaz průvodce. Průvodce je povinen mít po celou dobu výkladu na území ČR průkaz na viditelném místě svého oděvu. Osobám, které o průkaz požádají do 28. 2. 2021 bude vystaven bezplatně. U později podaných žádostí bude nutné uhradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Tato povinnost se nevztahuje na horské průvodce a dále na průvodce v objektech (hrady, zámky, muzea vč. muzeí v přírodě apod.) a na průvodce vykonávající činnost v územích přístupných veřejnosti vymezených v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Průkaz průvodce cestovního ruchu nemusí mít ani průvodci z jiných členských států EU, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska, pokud průvodcovské služby na území ČR poskytují dočasně a před prvním poskytnutím služby oznámí tuto skutečnost ministerstvu.

Průkaz průvodce je vydáván ve dvou druzích, a to jako průkaz průvodce I. nebo II. stupně. Podrobnější informace o průkazech a jak o ně žádat naleznete zde. Seznam průvodců, kterým byl vydán průkaz, bude veřejně dostupný na stránkách www.mmr.cz/průvodci.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře