Pardubický kraj: Obchvat Kojic se otevřel řidičům, Zprávy z dopravy, Zprávy z regionů, Zprávy ČR

Pardubický kraj ve středu 26. dubna slavnostně ukončil stavbu téměř tři kilometry dlouhého obchvatu Kojic v západní části Pardubického kraje. Pro obec to znamená úlevu od tranzitní dopravy, pro řidiče zase bezpečnější cestování po širší vozovce

Komunikace vede podél železničního koridoru a za obcí se napojuje na stávající silnici ve směru na Chvaletice a její obchvat. Pohodlí pro řidiče zaručuje rozšíření vozovky na 9,5 metru. Rozpočet stavby stoupnul nakonec až na 264,5 milionů korun bez DPH nejen kvůli zvýšení cen materiálů a válce na Ukrajině, ale i nepředvídatelným situacím na stavbě,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. Pro stavbu obchvatu byly ve hře dvě možnosti vedení trasy. Jedna by obcházela obec ze severní strany, druhá potom kopírovala železniční trať. Vybrána byla druhá varianta, která sice nezabírá louky, pole ani lesy, ale byla stavebně náročná. Část obchvatu totiž vede po náspu přes rybníky a mokřady a pro projektanty i stavebníky byla stavba výzvou. „Důležitá pro nás byla i ochrana přírody, proto byly umístěny zábrany proti pohybu žab a jiných obojživelníků do silnice a další opatření,“ dodal Kortyš.

Obchvat Kojic je první velkou stavbou, kterou se nám v letošním roce podařilo dokončit a uvést do provozu a jednoznačně patří vedle přivaděčů na dálnici D35 mezi ty nejzásadnější a v mnoha ohledech z hlediska přípravy a následné realizace mezi nejnáročnější. Pro řidiče se velmi výrazným způsobem zrychlí cesta mezi Pardubicemi a Kolínem a obyvatelům Kojic přestanou pod okny projíždět nejen osobní, ale také nákladní automobily, což bude mít pozitivní vliv na bezpečnost provozu a snížení hladiny hluku v obci, čemuž pomůže také vybudování protihlukové stěny v délce 330 metrů,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Pardubický kraj získal výraznou finanční pomoc z EU

Stavba obchvatu se o několik měsíců protáhla kvůli nemožnosti provádět práce v místě přeložky elektrického vedení a následnému bourání objektů a dalším neočekávaným technickým skutečnostem, které se objevily. A byla také dražší, než se předpokládalo. Původní vysoutěžená cena činila 232 milionů korun bez DPH. „Pardubický kraj si na druhou stránku zabezpečil spolufinancování této stavby převážně z evropských fondů, konkrétně máme kryto z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 182 milionů korun bez DPH, tedy významnou část z finální částky. Podobné velké stavby by bylo pro krajský rozpočet velmi zatěžující realizovat bez přispění z evropských peněz, s důsledkem odkladu dalších potřebných investic, proto jsem rád, že jsme při zajišťování mimorozpočtových zdrojů financování také v tomto případě uspěli,“ řekl radní Ladislav Valtr pro regionální rozvoj a evropské fondy.

Pro obec znamená nový obchvat velkou úlevu. „Silnice II/322 je velice vytížená komunikace. Podle sčítání provedeného před zahájením stavby tam projíždělo 3600 aut za den, takže obchvat má smysl a doufám, že občanům i obci přinese zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Jsme rádi, že stavba došla zdárného konce. Obec trpěla kamionovou dopravou a silnice na průtahu obcí byla v některých úsecích opravdu úzká. Některé domy jsou na ni vyloženě nalepené a majitelé už je ani neopravovali, zůstaly prázdné. Věřím, že otevření obchvatu bude velká úleva pro ty, kteří u průtahu obce žijí, a do opuštěných nemovitostí se opět vrátí život,“ uvedl starosta obce Kojice David Morávek.

Netradiční stavba byla výzvou

Obchvat se začal stavět v září 2021. Zakázku získaly společnosti Chládek & Tintěra, Pardubice a Metrostav Infrastructure. „Tato stavba pomůže snížit dopravní zátěž v centru Kojic, což zlepší životní prostředí a zvýší zároveň bezpečnost. Navíc díky snadnější a rychlejší přepravě zboží a pohybu personálu, bude přinášet toto dílo i ekonomické výhody místnímu regionu. Samotné předání do provozu je tak významným krokem pro rozvoj celého Pardubického kraje a jsem hrdý na to, že se nám podařilo tuto stavbu dokončit ve smluvním termínu a maximální kvalitě,“ řekl Richard Rakouš ze zhotovitelské firmy Metrostav Infrastructure.

„Samotné řešení přeložky silnice slibovalo velmi zajímavé a nelehké zakládání tělesa vozovky včetně doprovodných staveb. Díky zkušenostem, které společně s naším partnerem ve sdružení Metrostav Infrastructure máme, se celému týmu podařilo s nástrahami vypořádat a realizovat velmi zajímavou a netradiční stavbu. Pevně věříme, že souběh silnice s železničním koridorem je pro obec tím nejlepším řešením. Velké poděkování patří všem stavbařům, zástupcům investora, technickému dozoru a v neposlední řadě starostovi a občanům obce Kojice,“ doplnil Richard Čapek, ředitel divize Silniční stavby společnosti CH&T Pardubice.

V Pardubickém kraji v současné době rostou i další obchvaty – Rokytna a Dašic. Ředitelství silnic a dálnic v zimě zahájilo také stavbu severovýchodního obchvatu krajského města. Více informací k opravám silnic najdete na dopravním portálu Pardubického kraje na webové stránce doprava.pardubickykraj.cz.

Zdroj: pardubickykraj.cz

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře