Prohlášení ředitele NCOZ k údajným únikům z trestních spisů

Vyjádření ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) plk. JUDr. Jiřího Mazánka k údajným únikům z trestních spisů. 

“Na základě mediálních výhrad vůči policejnímu orgánu NCOZ, že z mnou řízenému útvaru unikají do médií informace z trestních řízení tzv. fotbalové kauzy a tzv. kauzy obviněného soudce Vrchního soudu v Praze, jsem jako ředitel útvaru nařídil provést orgánem vnitřní kontroly NCOZ, jako kontrolním orgánem nezávislým na výkonných článcích útvaru, kontrolu.
 
Touto kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení policistů útvaru. Všechny informace, které byly zveřejněny v různých médiích, pocházejí z dokumentů, které byly předány „stranám trestního řízení“ (především usnesení o zahájení trestního stíhání, příkazy k prohlídkám, kde z povahy těchto rozhodnutí jsou zde uváděny podrobné skutečnosti k vedeným trestním řízením, nebo z částí vyšetřovacích spisů, do kterých bylo umožněno stranám nahlédnout). A tyto informace byly zveřejněny až po předání těmto stranám.
  
Námi oslovení novináři rovněž potvrdili, že jimi zveřejněné informace nepocházejí od žádného z orgánů činných v trestním řízení. V dané věci již byl z mé strany podán podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  
K tomu podotýkám, že před tzv. realizací těchto věcí, po dobu skrytého prověřování, i přes jeho značný rozsah, nebylo vůbec známo, že se toto řízení vede.
  
V trestní věci obviněného soudce Vrchního soudu v Praze byla podána nekonkrétní námitka podjatosti NCOZ nepříslušnou osobou, a to bez uvedení relevantních skutečností. Dle věcného obsahu jsem rozhodl, koho z příslušníků útvaru by se námitka mohla dotýkat a tento policista rozhodl o tom, že ve smyslu § 30 tr. řádu není podjatý.
  
Chtěl bych zdůraznit, že oba uvedené případy patří dle mého názoru mezi nejzávažnější kauzy organizovaného zločinu a systémové korupce, které v současné době byly reálně v České republice páchány a jsou vyšetřovány profesionálně a striktně dle zákona. Rovněž tak dle zákona a vždy uměřeně a střízlivě informujeme o naší činnosti veřejnost prostřednictvím médií.
  
Odmítám mediální či jiné pokusy znevěrohodnit
policisty NCOZ, kteří tyto kauzy zpracovávají, potažmo útvar jako celek.”

Zdroj: Policie ČR, plk. JUDr. Jiří Mazánek, ředitel NCOZ SKPV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře