Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Ústeckém kraji, 45 tisíc obyvatel Česka má dvojí či vícenásobné občanství, Sečteno a podtrženo: první zajímavosti ze Sčítání 2021, Sčítání lidu 2021, Sčítací komisaři

V úterý 11. května skončilo Sčítání 2021, nejrozsáhlejší statistický projekt desetiletí. Jeho organizátorem byl Český statistický úřad a vyžádal si mimořádné nasazení lidí i technologií, zejména pak v ostré fázi, která trvala 46 dní, od 27. března do 11. května.

Po celou dobu sčítání bylo možné vyplňovat formulář elektronicky, od 17. dubna byly k dispozici i listinné sčítací formuláře. Pro lepší představu, co všechno letošní sčítání zahrnovalo, uvádíme několik zajímavých statistických údajů.

Letos byl především kladen důraz na možnost sečíst se online, což se ukázalo jako značná výhoda v období pandemie koronaviru, s níž se po většinu času přípravy projektu samozřejmě vůbec nepočítalo. Podle průzkumu agentury Kantar z letošního ledna uvažovalo o online formě sečtení 71 % lidí, ale nakonec elektronické formuláře podle odhadů vyplnilo a odeslalo 87 % obyvatel. Sčítání lidu je tak největším IT projektem, do kterého se zapojilo dosud největší množství obyvatel ČR. Přispěla k tomu nejen epidemická situace, ale také jednoduchost a rychlost vyplnění elektronického formuláře. Průměrně lidé strávili vyplňováním formuláře za domácnost 20 minut a 34 vteřin a oproti papírovému formuláři ušetřili cca 9 minut. Další čas ušetřili tím, že nemuseli čekat na sčítacího komisaře nebo nosit formulář do poštovní schránky či na kontaktní místo.

Celkem bylo k termínu 11. května odevzdáno 4 217 261 elektronických a 683 000 listinných sčítacích formulářů.

Některé papírové formuláře ale stále přicházejí poštou, takže jejich konečný počet bude ve výsledku o něco vyšší, k dnešnímu dni jsme přijali 795 000 formulářů. Pro přihlášení do elektronického formuláře využilo 64 % uživatelů počítač a 36 % mobilní telefon nebo tablet. Online sčítací formuláře byly připraveny v 7 jazykových mutacích, takže se bez problémů mohli sečíst i cizinci a příslušníci národnostních menšin.

Projekt letošního sčítání se intenzivně připravoval již od roku 2014 a cílem bylo maximálně usnadnit situaci všem sčítaným. Už od počátku proto panovala snaha využít maximum dat, která jsou uložena v různých registrech a databázích, a od lidí zjišťovat pouze ty informace, které jiným způsobem v potřebné kvalitě získat nelze. Pro letošní sčítání se podařilo získat údaje z devíti veřejných registrů a počet otázek se tak proti roku 2011 snížil zhruba na polovinu. Úplně pak byl vypuštěn formulář pro zjišťování informací o domech.

Oproti původnímu plánu, kdy mělo být online sčítání umožněno pouze po dobu prvních 14 dní, ale zůstala tato možnost vzhledem k nepříznivé pandemické situaci otevřena i po celou dobu terénní fáze sčítání. Systém tak pracoval nepřetržitě 46 dní, a kromě výpadku krátce po startu ostrého provozu fungoval spolehlivě až do konce sčítání. Celkové skóre tedy vychází na 1 096 hodin bez poruchy ku 8 hodinám výpadku.

Velký důraz byl při přípravě sčítání kladen na kontaktní centrum, kam mohli lidé volat nebo zasílat své dotazy ke sčítání e-mailem. Kontaktní centrum vyřídilo 266 245 telefonních hovorů, z nichž 53 % odbavil automat bez nutnosti asistence „lidského“ operátora. Přípravné práce na inteligentním a dynamickém odpovědním systému pro sčítání byly velmi intenzivní a trvaly více než dva měsíce. Pro hlasový automat byla použita kombinace textů čtených profesionálním speakerem a syntézy hlasu tak, že nebylo možné rozeznat, že u telefonu nesedí člověk. Operátoři kontaktního centra také zodpověděli 22 686 e-mailových dotazů.

Spokojenost s týmem kontaktního centra, který tvořilo 182 operátorů, 4 vedoucí projektu, 8 vedoucích týmu, 10 trenérů a 5 interních auditorů kvality, dosáhla 92 %. Vysoko tak překročila původně nastavenou hranici 80 %. Operátoři odpovídali na nejrůznější otázky – od povinnosti se sečíst přes konkrétní dotazy k jednotlivým otázkám sčítacího formuláře až k mnohaminutovým telefonátům s osamělými či s životem nespokojenými lidmi.

Dalších 264 845 dotazů zodpověděl chatbot – unikátní řešení, které pro potřeby cenzu využil Český statistický úřad mezi prvními na světě. Komunikovat s ním mohli lidé na webu scitani.cz, ale i přímo v elektronickém formuláři nebo v mobilní aplikaci.

Listinné sčítací formuláře do domácností roznášelo 10 000 sčítacích komisařů České pošty a také je bylo možné vyzvednout i odevzdat na některém z 800 kontaktních míst zřízených na pobočkách České pošty po celé republice nebo 13 kontaktních místech Českého statistického úřadu.

Český statistický úřad také zorganizoval 5 webinářů pro osoby se sluchovým postižením, aby poskytl dostatečnou asistenci těm, kteří např. nemohli zavolat na informační linku a ČSÚ ve stanovených dnech zajistil i služby tlumočníka. Samozřejmostí byl fakt, že webový formulář byl přizpůsoben pro slabozraké a nevidomé spoluobčany.

Webové stránky sčítání.cz zaznamenaly více než 33,5 milionu zobrazení a navštívilo je přes 5 milionu uživatelů. Kromě přímého vstupu na elektronický formulář byla nejnavštěvovanější stránkou nápověda.

Největší statistický projekt v zemi, jehož cílem je získání přesných a aktuálních dat sloužících k efektivnějšímu plánování veřejného života včetně dopravy, vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného systému, nyní vstoupil do fáze zpracovávání získaných dat. První výsledky budou k dispozici na přelomu tohoto a příštího roku.

Zdroj: Český statistický úřad

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře