Den Evropy, EU,

Den Evropy připadá na 9. května, na výročí představení Schumanovy deklarace, která představila první ucelený plán evropské integrace. V Praze ho tradičně provází celodenní program na Střeleckém ostrově, kde Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) radí  podnikatelům i občanům, jak plně využívat možnosti, které členství v Evropské unie nabízí.

Letos se Den Evropy kvůli pandemii připomínal pouze on-line. Česko, které letos v květnu oslavilo 17. výročí členství v Evropské unii (EU), se ve druhé polovině příštího roku podruhé ujme předsednictví v Radě EU. Nejen pro MPO to znamená intenzivní přípravy.

„Pro každou předsednickou zemi je klíčové předem si stanovit, na jaká témata se chce během tohoto půlročního období zaměřit,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Základní východiska pro priority českého předsednictví vyplynula z meziresortní diskuse expertů a ve spolupráci se sociálními partnery. Dále se rozpracovávají a je samozřejmě také třeba, aby odrážely aktuální dění. Jako jedno z pěti prioritních témat se tak mimo jiné navrhl vnitřní trh, v rámci kterého by se měly řešit například inovace, digitalizace, budování dopravní infrastruktury, čistá mobilita aj.“

Nechybí ani bezpečnost, ať už se týká energetiky, migrace či komunikace.  A součástí prioritních témat, na kterých by se ČR měla během předsednictví v Radě EU profilovat, má být také zdraví a udržitelnost v souvislosti s přírodou, krajinou či klimatem a v neposlední řadě soudržnost spolu se solidaritou a také kreativita s důrazem na rozvoj nových technologií či podporu kulturních a kreativních odvětví. Podrobnosti jsou k dispozici ZDE

Finální pracovní program českého předsednictví 2022 bude vycházet ze tří klíčových dokumentů: dokumentu k sektorovým prioritám, společného 18měsíčního programu předsednického tria Francie-Česká republika-Švédsko a také z priorit vlády, která vzejde z parlamentních voleb v říjnu 2021.

Nejrozpracovanější je v současnosti dokument k sektorovým prioritám, který shrnuje a prioritizuje agendy projednávané ve všech deseti formacích Rady EU. Ministerstvo průmyslu a obchodu má širokou agendu, a tak se podílelo na formulaci priorit spadajících do čtyř formací rady: Rady pro konkurenceschopnost (COMPET), Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE), Rady pro mezinárodní vztahy v podformaci obchod (FAC Obchod) a částečně také Rady pro životní prostředí (ENVI). „Priority všech těchto formací vycházejí z aktuálních unijních diskusí týkajících se postpandemické obnovy a zelené a digitální transformace evropského hospodářství a také posilování evropské konkurenceschopnosti a otevřené strategické autonomie EU,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

MPO zároveň v roce 2021 spustilo sérii konzultací s názvem „České priority pro Evropu 2022“, probírají se priority se zástupci ze soukromého sektoru, institucí EU i akademické a neziskové sféry. V březnu proběhl kulatý stůl k mezinárodnímu obchodu, v květnu se bude diskutovat digitální agenda a vnitřní trh a průmysl. Kulatý stůl k energetice se uskuteční v červnu 2021.

Zdroj: MPO

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře