ÚZSVM úspěšně řeší případy bezprizorních nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) snížil od roku 2015 do dubna 2021 počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní instituce o 7 315 nemovitostí (tj. o 79,7 %).

ÚZSVM tak zbývá vyřešit 1 861 případů těchto nemovitostí. Počet nedohledaných a zaniklých subjektů se podařilo snížit o 941 (tj. o 73,1 %).

„Touto agendou děláme pořádek v katastru nemovitostí a pomáháme obcím a krajům s bezprizorními nemovitostmi, kvůli kterým nemohou stavět potřebnou infrastrukturu. Prověřování vlastnických práv k bezprizornímu státnímu majetku je velmi časově a odborně náročný proces. Potřebné údaje musíme často vyhledávat v pozemkových knihách nebo archivech dalších úřadů. Proto velmi vítám, že se nám zatím podařilo snížit počet takových nemovitostí o téměř 80 procent, řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

ÚZSVM v roce 2015 poprvé v historii zmapoval veškeré nemovitosti evidované v katastru nemovitostí na státní subjekty. Jednalo se o unikátní projekt Mapa majetku státu. V katastru nemovitostí bylo evidováno přes 1,6 milionu položek zapsaných na 1 906 státních institucí. Následně bylo zjištěno, že 1 381 těchto institucí bylo neexistujících, nedohledaných, v konkurzu nebo v likvidaci. Přitom na ně bylo zapsáno přes 25,5 tisíce nemovitostí, které v řadě případů komplikují rozvoj území obcí a krajů. ÚZSVM následně začal situaci napravovat.

Od roku 2015 do dubna 2021 dokázal ÚZSVM snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní instituce o 7 315 nemovitostí (tj. o 79,7 %). Počet nedohledaných a zaniklých subjektů se podařilo snížit o 941 (tj. o 73,1 %). U nemovitostí zapsaných na státní podniky v konkurzu či likvidaci došlo k poklesu o 9 268 položek (tj. o 56,6 %). Oproti roku 2015 došlo také k poklesu státních subjektů v konkurzu či likvidaci o 53 (tj. o 56,4 %). I na tomto snižování ÚZSVM aktivně spolupracuje, nicméně důležitá je aktivita správce konkurzní podstaty nebo likvidátora.

Úspěšně vyřešené příklady z Mapy majetku státu:
  • ÚZSVM v Hradci Králové prověřil pět pozemků evidovaných v katastru nemovitostí na zaniklý státní podnik Sýrárna Dolní Přím. Jednalo se o pozemky v obci Dolní Přím o celkové výměře 1 080 m2 a hodnotě 150 270 Kč, na kterých jsou umístěny stavby komunikace a chodníků. Zaniklý státní podnik Sýrárna Dolní Přím byl až do roku 1994 provozovnou mlékárny Hradec Králové a následně po vyjasnění restitučního nároku hraběte Harracha byl privatizován. Bylo tedy zjištěno, že se jedná o majetek zaniklého státního subjektu a jeho vlastníkem je stát.
  • Díky ÚZSVM ve Znojmě získala obec Lančov pozemek o výměře 747 m², na kterém se nachází hřbitov a márnice v majetku obce. ÚZSVM ho získal po zaniklém místním národním výboru.
  • ÚZSVM v Novém Jičíně zdarma převedl na obec Jistebník pozemek o výměře 623 m², který byl dříve majetkem Místního národního výboru. Na pozemku je umístěno těleso veřejně přístupné místní komunikace, které je ve vlastnictví obce.
  • Benešovské pracoviště ÚZSVM převzalo do svého majetku pozemek o výměře 1 325 m², který byl v katastru nemovitostí zapsán na Nářadí, národní podnik Praha, který se po roce 1970 přejmenoval na NAREX. Jedná se o umělý náhon pro bývalý mlýn U Racků, který patřil známé mlynářské rodině Párisů.
  • Komplikovaný majetkový případ rozpletli kolegové v Olomouci. Po časově náročném šetření v archivech zmapovali zbytkový majetek po zaniklém státním subjektu Drobné zboží Olomouc, státní podnik „v likvidaci“. Majetek byl poté převeden do vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Mapa majetku státu také ukázala strukturu vlastnictví státního majetku. K počátku dubna 2021 bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 857 subjektů hospodařících s přibližně 1,49 miliony státních nemovitostí, které tvoří 1 448 148 pozemků o celkové výměře 1,8 milionu hektarů, 41 199 staveb a 781 jednotek (bytových a nebytových). Nejvíce nemovitostí státu spravují Lesy České republiky (469 494 nemovitostí, což představuje více než 31,5% podíl na všech státních nemovitostech). Druhý nejvyšší počet nemovitostí, a to 465 393, je evidován na Státní pozemkový úřad (31,2% podíl na státních nemovitostech). Třetí jsou pak státní podniky Povodí, které dohromady hospodaří se 149 366 nemovitostmi (10% podíl na státních nemovitostech). Následuje Ředitelství silnic a dálnic s 103 580 nemovitostmi (téměř 7% podíl na státních nemovitostech). ÚZSVM spravuje celkem 90 854 nemovitostí a má více než 6% podíl na státním majetku.

Zdroj: ÚZSVM

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře