Neděli v práci pravidelně tráví každý desátý Čech, Výrazný meziroční růst cen výrobců pokračoval
Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 1,5 %, průmyslových výrobců o 0,8 % a stavebních prací o 0,2 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 1,3 %, ceny průmyslových výrobců o 4,6 %, stavebních prací o 2,5 % a tržních služeb pro podniky o 0,8 %.
Meziměsíční srovnání cen výrobců

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,5 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 4,8 %, olejnin o 3,3 % a obilovin o 2,8 %. Ceny skotu se zvýšily o 0,8 % a mléka o 0,4 %. Klesly ceny brambor o 4,6 %, drůbeže o 5,2 % a ovoce o 6,3 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,8 %. Zvýšily se zejména ceny v odvětvích chemických látek a výrobků o 8,5 %, pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,4 % a dřeva, papíru a tisku o 2,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,6 %, z toho ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,2 %. Klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,9 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 2,9 %, za poradenství v oblasti řízení o 2,1 %, za poštovní a kurýrní služby o 2,0 % a za vydavatelské služby o 1,2 %. Snížily se ceny za informační služby o 3,6 %, za architektonické a inženýrské služby o 1,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,1 %.

Meziroční srovnání cen výrobců

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 1,3 % (v březnu o 0,4 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 7,4 %. Vyšší byly ceny obilovin o 12,4 % a olejnin o 6,6 %. Ceny brambor klesly o 25,2 %, zeleniny o 13,0 % a ovoce o 3,9 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 5,1 %. Klesly ceny jatečných prasat o 24,9 %, vyšší byly ceny vajec, a to o 2,3 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 4,6 %, což bylo nejvíce od listopadu 2011 (v březnu se zvýšily o 3,3 %). Vyšší byly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Významně se zvýšily ceny chemických látek a výrobků o 32,4 %, z toho ceny základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku o 40,1 %, a to zejména v důsledku nízké srovnávací základny v dubnu 2020. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků vzrostly o 7,5 %. Snížily se ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,9 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 9,4 %, naopak vyšší byly ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 7,5 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 6,9 % a průmyslových krmiv o 4,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 9,6 % a meziproduktů o 8,1 %. Klesly pouze ceny zboží krátkodobé spotřeby o 1,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,5 % (v březnu po zpřesnění o 2,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 6,2 % (v březnu o 4,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 0,8 % (v březnu o 0,7 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,7 %, za služby v oblasti programování o 3,7 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 3,4 %, za vydavatelské služby o 2,2 % a za poštovní a kurýrní služby o 2,0 %. Nižší byly ceny za informační služby o 4,1 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,0 % (v březnu o 0,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2021 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně vzrostly o 1,2 % (v únoru o 0,6 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 7,9 %. V Polsku byly ceny vyšší o 1,8 %, v Česku o 1,4 %, v Německu a v Rakousku shodně o 0,8 % a na Slovensku o 0,6 %. Ceny klesly pouze v Estonsku o 1,6 %.

Meziročně byly ceny v EU v březnu vyšší o 4,5 % (v únoru o 1,7 %). Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 21,2 %. V Polsku se ceny zvýšily o 5,0 %, v Česku o 3,3 %, v Německu o 3,0 % a v Rakousku o 2,9 %. Ceny se snížily pouze na Slovensku o 0,6 % a na Kypru o 3,0 %.

Zdroj: ČSÚ

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře