Průměrná mzda učitelů 
Průměrná mzda učitelů1) v Ústeckém kraji v roce 2021 meziročně vzrostla o 3 528 Kč (o 8 %) na částku 47 439 Kč. Nejvyšší průměrný příjem ve výši 49 616 Kč pobírali v Ústeckém kraji učitelé na základních školách, mzda učitelů středních škol byla o 481 Kč nižší. Nejméně na výplatních páskách měly v našem kraji učitelky v mateřských školách, a to 39 719 Kč.

V roce 2021 působilo v regionálním školství v celé České republice 149 tisíc učitelů, včetně vedoucích pracovníků. Jejich průměrná hrubá měsíční mzda činila 46 843 Kč, meziročně pobírali více o 3 525 Kč, což znamenalo nárůst o 8,1 %. Mezi roky 2014 až 2021 vzrostla průměrná hrubá mzda učitelů v regionálním školství celkem o 74,6 %, což představovalo částku 20 014 Kč.

V Ústeckém kraji činila v loňském roce měsíční hrubá mzda učitelů 47 439 Kč a patřila ke čtvrté nejvyšší mzdě v rámci mezikrajového srovnání, proti průměru ČR byla vyšší o 596 Kč. Nejvyšší mzdy dosáhli učitelé v Libereckém kraji (47 905 Kč), naopak nejmenší mzdu ve výši 46 171 Kč pobírali učitelé v Královéhradeckém kraji.

V meziročním srovnání si vyučující v našem kraji celkově polepšili o 3 528 Kč, což znamenalo nárůst o 8 %, tento nárůst (relativní i v absolutním vyjádření) patřil mezi čtvrtý nejnižší v rámci krajů (po Kraji Vysočina, hlavním městě Praze a Moravskoslezském kraji). Nejvíce si polepšili učitelé v Olomouckém kraji, a to o 10,5 %, tedy o 4 479 Kč.

Průměrné měsíční mzdy učitelek v mateřských školách v Ústeckém kraji se od roku 2014 do roku 2021 zvýšily o 15,7 tisíc Kč na částku 39 719 Kč (pátá nejvyšší částka v mezikrajovém srovnání). Nejvyšší mzdu pobíraly učitelky v Jihočeském kraji (40 634 Kč), nejmenší mzda byla dosažena v Jihomoravském kraji (38 199 Kč).

Na základních školách Ústeckého kraje dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda učitelů v roce 2021 částky 49 616 Kč a patřila k třetí nejvyšší mzdě v ČR (po Libereckém kraji a hl. městě Praze). Nejméně vydělávali učitelé v Kraji Vysočina (48 446 Kč), i když v roce 2020 tam pobírali mzdu nejvyšší. Meziročně tak byl v Kraji Vysočina zaznamenán nejnižší nárůst mezd (o 4,9 %), nejvyššího nárůstu bylo dosaženo v Plzeňském kraji (o 9,7 %). Meziroční nárůst mezd v našem kraji o 8,9 % znamenal sedmou nejvyšší pozici v rámci porovnání krajů. V období let 2014 až 2021 vzrostla v Ústeckém kraji průměrná hrubá měsíční mzda učitelů na základních školách o 21 646 Kč, tedy o 77,4 %. Tento nárůst byl mezi kraji čtvrtý nejnižší. V absolutním vyjádření vzrostla mzda nejvíce v kraji Libereckém a to o 22 881 Kč (o 84,5 %). V relativním vyjádření na tom byl nejlépe Zlínský kraj s nárůstem o 85,9 % (o 22 835 Kč).

Průměrná mzda učitelů na středních školách Ústeckého kraje se mezi lety 2014 až 2021 zvýšila o 21 278 Kč (o 76,4 %) na částku 49 135 Kč. V meziročním porovnání let 2021 a 2020 mzda vzrostla o 3 454 Kč (o 7,6 %). Mzdy učitelů v Ústeckém kraji patřili v loňském roce k šestým nejnižším. Nejvyšší mzdu měli středoškolští kantoři ve Středočeském kraji (51 838 Kč), následováni vyučujícími v hlavním městě Praze s částkou 51 469 Kč a v Karlovarském kraji (50 758 Kč). Částku padesáti tisíc korun překročili ještě v Libereckém kraji a Kraji Vysočina. Nejnižší mzda byla zjištěna v Královéhradeckém kraji (47 790 Kč.)

1) Kategorie učitelé v regionálním školství zahrnuje učitele v mateřských, základních, středních (včetně konzervatoří), vyšších odborných školách a učitele pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

Zdroj: ČSÚ

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře